Gleipne

Da Fenrirsulven skulle lenkes, prøvde de norrøne gudene først lenken Løding, men den brøt. Deretter prøvde de med lenken Drome, som var dobbelt så kraftig. Det gikk like ille.
 
Deretter sendte Odin Skirne til dvergene i Svartalvheimen for å be dem om å lage en lenke som var sterk nok. Lenken Gleipne var laget av seks ting som ingen kan finne: fiskens pust, kvinnens skjegg, fuglens spytt, fjellets røtter, lyden av kattepoter og sener fra bjørnen. Derfor eksisterer ikke disse i dag. Gleipne var tynn og myk som  silke, men sterkere enn noen annen lenke.

Guden Ty måtte legge hånden sin i Fenrisulvens munn, som pant på at ulven ville bli frigjort igjen. Ty mistet høyre hånden. Fenris er bundet på holmen Lyngve i sjøen Åmsvarte, og kjeften hans blir holdt åpen med et sverd. Fenrisulven vil bryte fri når Ragnarok begynner.